1f Barnkonventionen i praktiskt genomförande inom socialtjänsten – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Praktisk implementering av barnets rättigheter inom socialtjänsten

Rättighetsfokus konkretiserar hur barnkonventionen kan omsättas inom socialtjänsten. Vi ger en överblick av barnets rättigheter relaterade till social trygghet och skälig levnadsstandard, familje- och omsorgsfrågor samt barn som far illa. Vi diskuterar hur vi kan bli barnrättsbaserade i praktiken.

Föreläsare: Susann Swärd, verksamhetschef, Rättighetsfokus

Barnombudsmannen presenterar Barntjänsten på nätet

Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är okänd för många barn och att de inte vet hur de ska få kontakt med den och vilken hjälp de kan få. En nationell webbplats har tagits fram i samråd med barn och unga. Där ska barn och unga få information om socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå.

Föreläsare: Anna Ekström, projektledare och Emma Forsell, jurist, Barnombudsmannen

Lokal: Studion