1d Främja barns delaktighet i vårdsituationer – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

I patientlagen framgår principen om varje barns bästa. Deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Att uppmärksamma hur yngre barn förstår en vårdsituation utmanar vårdpersonal. IACTA projektet tillkom för att utifrån vårdpersonalens erfarenheter medvetandegöra ett barncentrerat förhållningssätt. I projektet har även barn medverkat i utveckling av en applikation. Detta kommunikationsverktyg har vårdpersonal (barnläkare och sjuksköterskor) provat i vårdsituationer. Verktyget tar vara på barnets perspektiv och innebär att föra sin egen talan i vårdsituationen.

Föreläsare: Projektledare: Maja Söderbäck, Docent, Forskargrupp: Anna Stålberg, Doktorand, Maria Harder, PhD, Albertine Ranheim, PhD, Verksamhetsföreträdare: Lars Alenius, Barnläkare, Anna Gustavsson och Christina Pettersson, Barnsjuksköterskor. Mälardalens högskola i samverkan med Sörmlands landsting och NOBAB Sverige som ingår i ett Nordiskt nätverk för Barns och rätt och Behov inom hälso- och sjukvård.

Lokal: Bryggaren