1a Kriminalvården och barnkonventionen – vad innebär det? – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta.

Uppskattningsvis finns det ca 30 000 barn som har en förälder i anstalt, häkte eller under pågående frivårdspåföljd. Utöver dessa barn möter även Kriminalvården barn som själva är klienter. Föreläsningen kommer att beskriva Kriminalvårdens satsning på att utveckla arbetet med barnperspektivet. Bl.a. annat kommer de nationella riktlinjerna gällande barnperspektivet att presenteras. Föreläsningen kommer att beskriva hur Kriminalvården arbetar med barnkonventionen samt centrala begrepp som ”barnets bästa” i det dagliga arbetet. Myndighetens föräldrastödjande insatser kommer även att presenteras.

Föreläsare: Stina Sjödin Kvalificerad handläggare och Maya Wolinder Lind, Kvalificerad handläggare, Kriminalvården, Avdelning anstalt och häkte

Lokal: Tunnbindaren