17 – LÖSA! Lösningar för delaktiga och trygga barn

Åldersövergripande arbete
Sofia Fridlund, Frida Oskarsson, Göteborgs stad

Sammanfattning: LÖSA! är en metod med ett starkt barnrättsperspektiv inom socialtjänstens barn och unga.  Vi har ett förhållningssätt där vi förenar barnfokus med lösningsfokus. I LÖSA! arbetar vi med att göra barn delaktiga på riktigt i kombination med att i samverkan hitta lösningar för barns trygghet och skydd. Vi kommer att berätta om metoden och ge exempel på verktyg för att möjliggöra barns rätt till verklig delaktighet i enlighet med Barnkonventionen.

Beskrivning: LÖSA! är en metod med ett starkt barnrättsperspektiv inom socialtjänstens barn och unga. Vi har ett förhållningssätt där vi förenar barnfokus med lösningsfokus. I LÖSA! arbetar vi med att göra barn delaktiga på riktigt i kombination med att hitta lösningar för barns trygghet och skydd. Barns rätt att vara delaktig är en förutsättning för att kunna arbeta utifrån barnets bästa.

Men vad menar vi egentligen med barns delaktighet? När vi inte har en gemensam definition finns en risk att barn ges olika möjlighet till delaktighet beroende på vilken professionell de möter. Ibland anser vuxna att barnet varit delaktigt trots att det inte fått förutsättningar till det utifrån sina rättigheter.

Vi ville ändra på det här genom att formulera en gemensam syn och en bred definition på delaktighet, för att verkligen säkerställa alla barns rätt. I LÖSA! har vi definierat barns delaktighet, i vad vi kallar LÖSA! delaktighetscirkel.

I metoden finns olika verktyg för att barn i kontakt med socialtjänsten ska få möjlighet att vara delaktiga, som beskrivs i en metodbok. Vi har tagit fram och använder olika barndokument, som skrivs direkt till barnet på ett barnbra språk. Exempelvis skrivs barnutredningar, utöver den vanliga BBIC-utredningen. Vi har även ett samtalsmaterial för att involvera barn i beslut. Ett annat verktyg i metoden är ett intervjuformulär för att fråga alla barn om våld. I föreläsningen kommer vi berätta mer om hur vi gör barn delaktiga på riktigt genom LÖSA! metod.

Att vara delaktig är en rättighet, men också något som främjar barnets välmående och utveckling, genom bland annat att barnet får tydlig feedback på att vi vuxna ser barnet som viktigt, information om vad som kommer att hända samt möjlighet att påverka sin egen situation. Med LÖSA! förhållningssätt ser vi också fler förändringar kring barnen, genom att vi gör barnen delaktiga och genom att föra vidare barnets röst till föräldrar och trygga vuxna runt barnet så ökar motivationen till förändring och därmed stärks barnets hälsa och skydd.

När vi aktiverar och involverar trygga vuxna kring barnet har vi samverkan med olika verksamheter kring barnet, främst förskola och skola, men även andra trygga vuxna i barnets nätverk.

I Göteborgs stad implementeras LÖSA! på alla socialförvaltningarnas enheter för barn och unga.

Anknytning till artikel 24: Genom att arbeta med LÖSA! främjas utsatta barns rätt till utveckling, omvårdnad och skydd enligt artikel 24 i kombination med rätt att vara delaktig enligt artikel 12. Socialtjänstens grunduppdrag är att verka för att barn och ungas växer upp under trygga förhållanden. Barns rätt till delaktighet är en förutsättning för att kunna arbeta utifrån barnets bästa enligt artikel 3. LÖSA! ger verktyg för socialtjänsten att arbeta enligt barnkonventionen.