10 – Digitalt verktyg, SES, Samarbete efter skilsmässa, till föräldrar (och nästa år även till barn) för att förebygga att barn far illa vid skilsmässor och separationer

Åldersövergripande arbete
Lisbeth Davidsson, Monika Heideman, Terese Berlin, Familjerättsenheten, socialförvaltningen, Helsingborg

Sammanfattning: SES Samarbete efter skilsmässa är ett digitalt, interaktivt verktyg som erbjuds föräldrar för att få stöd och kunskap i barns reaktioner på en separation, vad som är viktigt att tänka på i samarbetet med den andre föräldern samt egna reaktioner och verktyg för att hantera krisreaktioner. SES är evidensbaserat, utarbetat och utvärderat av forskare vid Köpenhamns universitet. SES grundmodul SES-för barnens skull var under ett år obligatorisk för föräldrar som ansökte om skilsmässa i Danmark. Verktyget finns nu tillgängligt för invånare i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. SES erbjuds på svenska, engelska och arabiska.

Beskrivning: SES består av 18 moduler uppdelade i tre huvudämnen: Hur reagerar barn på skilsmässa/separation, hur reagerar vi vuxna och hur gör vi för att få till ett bra samarbete som gynnar barnen. Modulerna består av aktuell kunskap, övningar, reflektioner, personliga berättelser från föräldrar som har separerat samt filmer med professionella. Här finns moduler om hur man hanterar sin ilska (byggt på KBT), hur man kan förhålla sig till grubblerier och ältande, hur man för överenskommelser som är till barnets bästa, hur man tränar på att se situationen utifrån barnets bästa och inte sitt eget perspektiv, hur man kan hantera konflikter med mera. Helsingborg med samverkande kommuner har upphandlat SES på svenska, engelska och arabiska, alla versionerna är på plats i april. Från den 25 januari 2021 har vi erbjudit sju moduler på svenska. Hittills har 130 personer använt verktyget.

Utvärdering i Danmark visar på goda resultat när det gäller lägre siffror avseende ångest, depression, stress och också antal sjukfrånvarodagar från jobbet.
En barnmodul håller på att utarbetas av forskare i Danmark och beräknas vara klar 2022. Barnmodulen riktar sig direkt till barnen. Även yngre barn från 3 år kan ta del av programmet men då med hjälp av en vuxen.

Anknytning till artikel 24: Föräldrars separation ger ofta konsekvenser i försämrad hälsa både fysiskt och inte minst psykiskt för barn. SES är ett förebyggande, lättillgängligt verktyg som genom att bidra med kunskap, stöd till att reflektera och konkreta övningar kan hjälpa föräldrar att tidigt lägga märke till reaktioner hos barnen och konkret stöd i hur man ska göra för att göra skilsmässan lättare för barnen. En modul som riktar sig direkt till barnen från 3 år och uppåt håller på att utarbetas i Danmark.