Varje barns rätt till utveckling

Bakom Barnrättsdagarna står Barnombudsmannen och Barnhuset – två aktörer med olika uppdrag men med samma mål – att förverkliga och driva på implementeringen av barnkonventionen. De två arrangerna berättar om arbetet för att varje barns rätt till utveckling.


Föreläsare