4h Workshop – projekt Storytelling

Välkomna till en workshop där du får reflektera över:

– Hur lyssna till barns och ungas erfarenheter av våld och bemötande?

Med utgångspunkt i de berättelser från barn och unga som Rädda Barnen har lyssnat in genom metoden Digital Storytelling bjuder Rädda barnen in till en workshop där deltagarna får möjlighet att reflektera kring bemötande och pröva metoder för ett mer inkluderande och normkritiskt lyssnande. Ungdomarnas berättelser och deltagarnas reflektioner bild-tolkas av illustratören Sara Granér. Workshopen avslutas med att deltagarna får ta del av hur Granér i bild tolkat deras reflektioner.

Obs! Max 130 deltagare
Workshopledare:
Nelle Nauclér, Processledare, Dolori Marinovic, Projektledare, Sara Granér, Bildtolkar deltagarnas reflektioner

Organisation: Rädda Barnen


Föreläsare