Nu öppet för intresseanmälningar att hålla föredrag 2015!

Inför Barnrättsdagarna 2015 tar vi emot ansökningar om att hålla ett föredrag eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du erfarenheter från något projekt, utvecklingsarbete eller egen forskning som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Temat för Barnrättsdagarna 2015 är diskriminering och kränkande behandling. Konferensen ska belysa hur vi kan förbättra situationen och hindra att barn kränks, trakasseras eller diskrimineras i sin vardag, i skolan och på fritiden, i kontakt med olika myndigheter eller hälso- och sjukvård. Barnrättsdagarna 2015 ska åskådliggöra utmaningar och möjligheter i samhället och diskutera vuxnas ansvar för alla barns lika värde.

Övergripande för hela konferensen är barnkonventionens rättighetsperspektiv och grundprinciperna varje barns lika värde (art 2), principen om barnets bästa (art 3), rätten till utveckling (art 6) och rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad (art 12).

Det inskickade förslaget bör relatera till barnkonventionen och aktuell lagstiftning. Föredraget eller workshopen kan t.ex. belysa, problematisera och konkretisera vad som görs, vad som är kvar att göra och vad som kan göras för att tillgodose rättigheterna för barn och unga. Vi välkomnar föredragshållare med erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete.

Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare inom bland annat skola, förskola, rättsväsendet, hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur och fritid, statliga myndigheter, politiker och frivilligorganisationer.

Hur ansökan ska presenteras

Du som vill delta i konferensen och hålla ett föredrag eller en workshop skickar in en sammanfattning av ditt ämne. Sammanfattningen bör inte vara mer än ca 2500 tecken eller max en A4. Skicka in texten i pdf-format. Glöm inte att skriva namn, organisation, e-postadress samt telefonnummer.

Ange i ansökan om du vill hålla ett föredrag eller en workshop. Det är även möjligt att ha en poster och/eller få en tid i speakers corner. Klicka här för en beskrivning av de olika formerna.

Har du frågor kontakta: Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se eller telefon 070-106 31 13

Datum och deadlines

Sista dag att skicka in sitt bidrag
25 oktober 2014

Sökanden får besked
Sista veckan i november 2014

Konferensen äger rum
14-15 april 2015 på Conventum i Örebro