Förvalta barns berättelser

Delaktighet och inflytande. Hänger barnen med på begreppen frågar sig Luis Lineo, verksamhetsledare på Mediehuset Fanzingo. Kanske ska vi ibland byta ut de svåra orden mot: Platser där barn och unga har rätt att vara med och bestämma, rätt att tycka eller rätt att vara med och påverka.

Hur arbetar Fanzingo?

Mediehuset Fanzingo är en oberoende plattform för unga personer som vill nå ut med sina personliga berättelser i radio, genom film, tv och i skrift. Fanzingo arbetar utifrån olika perspektiv inom områdena, pedagogik, sociala projekt, opinion och produktion. De håller till i Botkyrka söder om Stockholm men verkar i hela landet.

Vad är viktigt att tänka på när vuxna tar emot ungas kunskap?

Vi får lyssna på ett ljudklipp från Radio Fri, den del av Fanzingo som producerar radio från olika ungdomsinstitutioner. Genom denna interaktiva övning vill Luis Lineo lyfta fram vikten av att förvalta barnens berättelser. När vi möter barn och ungas berättelser ska vi tänka på undertexten, tänka efter vad historien vill säga.

– Det räcker inte bara att vi lyssnar, tycker det är kul och bekräftar utan vi måste förstå om vi kan göra någonting av den i våra yrkesroller och som vuxna människor.

Som ett sista medskick lyfts värdet i att samverka – myndighetspersoner, politiker, tjänstemän och ideella aktörer från civilsamhället.

– Min dröm eller vision är att vi tillsammans, alla brokiga aktörer hjälps åt, och delar våra kunskaper som har med barns berättelser och deras inflytande och delaktighet att göra.