Unga röster i socialtjänsten och LVU-utredningen

I Sollentuna kommun är placerade ungdomar experterna som hjälper socialkontoret och politikerna att bli bättre. Brukarrådet ”Unga röster i soc” tar till vara placerade eller tidigare placerade ungdomars synpunkter och erfarenheter.

”Unga röster i soc” har funnits permanent sedan 2013. Förlagor till modellen hade Sollentuna hittat i Storbritannien. Man inspirerades också av Barnombudsmannens metod Unga direkt.

Ungdomarna har berättat att det är viktigt att ha samma socialsekreterare och vad de behöver för att kunna känna sig hemma. Att de behöver få kontinuerlig och begriplig information, eller som en ungdom beskrivit det:

”Soc verkar veta mer om vad som händer i mitt liv än jag.”

Rådet har bidragit till att nya tjänster skapats och till konkreta förbättringar. Ungdomarna har varit tydliga med att det kan bli ensamt och vilset när placeringen avslutas och de förväntas klara sig själva. Därför kan unga som är placerade i annan kommun ställa sig i kommunens bostadskö från 16 års ålder och få tillgång till kommunens sysselsättningssatsning för unga. Det gör skillnad.

Fanns det några hinder i förvaltningen? undrade en person i publiken. Kanske tiden ibland, men annars inte. Eller som en medarbetare uttryckte det i utvärderingen av projektet: ”Det känns bra att arbeta i en organisation som vill lyssna.”

LVU-utredningen

Redan 2012 startade översynen av Lagen om vård av unga och Barnombudsmannen har funnits med hela vägen. Myndigheten har bidragit med att barn funnits med under arbetet. Hur lagtexten skrivs är avgörande för vilka krav vi kan ställa på samhällsvården, är formuleringarna tydliga blir också barnens rättigheter tydliga. Och behoven är stora, det har ungdomarnas erfarenheter fått oss att förstå. Här är en röst:

”Jag vill att det blir en stor förändring. Vi har talat från hjärtat, nu måste ni göra något.”

Och förändringarna ser ut att bli stora. Lagen kommer skrivas som en rättighetslag och målet med samhällsvården är tydligt formulerad. Självklarheter – men det har saknats fram till nu.

”Hur ska jag kunna förändra något om jag inte vet vad det är jag ska förbättra”, som en ungdom framförde. Och man kan inte mer än hålla med.

Den nya lagen beräknas träda i kraft den 1 juli 2017. Den trycker på ungas rättigheter och vårdens kvalitet. Anna Karin Hildingsson Boqvist, Program- och utredningschef på Barnombudsmannen, lyfter fram formuleringar i den nya lagtexten som värmer i hjärtat. Vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Barn har rätt till omtanke och aktning för barnets egenart, till skola och fritid och samhörighet med närstående. Äntligen!