5c: Ensamkommande ungdomars behov av strukturerad fritid

Tegelbruket ger ensamkommande meningsfull fritid

Alla barn och ungdomar behöver en meningsfull fritid för att utvecklas och må bra i kropp och själ. Särskilt de som är nya i landet och saknar socialt nätverk.

Till mötesplatsen Tegelbruket i Örebro, som vänder sig till gruppen 16-25 år, kommer många nyanlända ungdomar för att sporta, spela musik eller bara hänga med kompisar. Här får ungdomarna den meningsfulla fritid de annars har svårt att få tillgång till.

– För att hitta de här ungdomarna är vi ute i skolor och på olika boenden. När ungdomarna kommer till oss andra gången har de alltid med sig en kompis. Mun till mun är bästa metoden, berättar Rada Alazawi från föreningen Tegelbruket.

Under 2015 sänkte Tegelbruket åldersgränsen till 14 år, just för att nå de nyanlända som inte hade något att göra. I dag har 300 ungdomar ett så kallat TB-kort som ger tillgång till massor av aktiviteter och en viktig kontakt med andra ungdomar och vuxna.

– Vi har mycket aktiviteter kring jul här med ungdomarna. De flesta är ju muslimer och firar inte jul. Även kristna hänger på, de har ju inte sina familjer här, säger Rada Alazawi.

Tegelbruket har tillsammans med Örebro universitet drivit projektet TB United. Projektet ska öka kunskapen om ensamkommande ungdomars behov av fritidsaktiviteter och utforma ett arbetssätt som på bästa sätt ger ensamkommande ungdomar förutsättningar för en god hälsa fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

– Tidigare forskning handlade ofta om hälsa, som psykisk hälsa och posttraumatisk stress. Det fanns inte heller mycket om nyanländas levnadsvanor, säger Camilla Pettersson som är lektor i Folkhälsovetenskap vid Örebro universitet.

Hennes och kollegan Anna Peterséns forskningsstudie utgår från intervjuer med ungdomarna själva och med vuxna nyckelpersoner som verkar inom mottagandet av nyanlända.

Forskarna såg tre tydliga kategorier i intervjuerna: ett starkt engagemang bland dem som är verksamma i mottagandet, att meningsfull fritid är en viktig del i mottagandet samt ett stort behov av styrning, ledning och samordning kring ungdomarnas sysselsättning.

– Det blev tydligt att samverkan mellan olika aktörer var viktig. Vi har inte råd att inte samverka – det vore dumt att inte lära av andras misstag, säger Camilla Pettersson.

I Örebro handlar ungdomarnas fritid mest om idrott i olika former. Här visade intervjuerna på många trösklar för de nyhanlända. Det är inte så lätt för en 15-åring att börja på till exempel volleyboll. Man kan inte språket och har inte föräldrar som hjälper till.

– De här ungdomarna får ingen skjuts, de har ingen bil, ingen moped och oftast inte ens cykel. En del säger att det måste vara fint väder om de ska komma på träningen, berättar Anna Petersén.

Tegelbruket erbjuder av den anledningen öppna träningar, som en brygga mellan spontanidrotten och idrottsklubbar med medlemskap och seriespel.
En viktig slutsats i studien var vikten av att inkludera alla nyanlända ungdomar, inte bara ensamkommande. Många delar en och samma dröm: att träffa svenska kompisar!

Ladda ner presentationen