3b: Viktigt att tillvarata nyanländas kraft och kunskap

– både barns och vuxnas

Vill se projekt för asylsökande barn och unga i hela landet
Arvsfonden vill göra det möjligt att driva projekt för att ta tillvara nyanländas kraft och kunskap. Enligt Hanne Konradsen på Arvsfonden vill fonden finanisera minst 150 nyskapande projekt i hela landet, nära målgrupperna.
Vi ser ett stort engagemang från det etablerade föreningslivet som tar möjligheten att starta verksamheter med stöd från Arvsfonden.

Det har varit fokus på ensamkommande – under kort tid kom runt 35 000 – men även barn som kommer med sin familj är viktiga och glöms lätt bort. Det är en utsatt grupp som ibland kommer långt ifrån de insatser som redan görs. Särskilt gäller det flickor och barn som bor i Ebo, eget boende.
Arvsfonden saknar projekt i mindre kommuner för att nå ut till platser där många asylsökande barn och unga finns – inte bara storstadsregionerna där man upplever att mycket av tyngdpunkten och berättelserna finns idag.

Ett av projekten som Arvsfonden stöder är Hushållningssällskapet Väst som driver Restad Gård där det finns odlingslotter och ett barnens zoo. Projektet drivs under rubriken Grön Integration.

Ett annat projekt som fått stöd från Arvsfonden är Ensamkommandes förbund, som under Barnrättsdagarna i Örebro fick ta emot Stora Priset 2017 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.