1c: Nyanlända barns röster (film)

Hör Eva Harnesk och Mary Douglas berätta om Rädda Barnens seminarium om hur man kan möjliggöra för nyanlända barn att uttrycka sina åsikter.

Ladda ner presentationen