2a: ”This is who we are”

Studier hägrar för ensamkommande afghaner
De allra flesta afghanska pojkar som kommit ensamma till Sverige flydde för att de behövde skydd. De valde just Sverige bland annat för möjligheten att kunna utbilda sig och få en bra framtid, visar en rapport från UNHCR.

Under 2015 kom 35000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Av dem hade 23000 sitt ursprung i Afghanistan. Vilka är de? Varför flydde de? Varför blev det just Sverige? Det är några av många frågor som UNHCR ger svar på i studien ”This is who we are”. Rapporten bygger på intervjuer med 270 afghanska barn, de flesta pojkar i åldern 16 till 17 år. Läs hela rapporten här.

Samarie Wijekoon Löfvendahl, jurist på UNHCR i Sverige, presenterade studien på Barnrättsdagarna. Hon berättade bland annat att andelen läs- och skrivkunniga är högre bland de ensamkommande som kom till Sverige än genomsnittet i Afghanistan. Rapporten visar också att de allra flesta pojkarna hade avslutat grundskolan. Två tredjedelar av dem hade arbetat mer än sex månader det senaste året före flykten till Europa, vilket hindrat dem från att gå i skolan.

Största skälet till att de valde Sverige var chansen att få en utbildning. Så här berättar ett barn i rapporten:

”I början av resan hade vi ingen plan att komma till Sverige men efter att ha hört från några andra resande att Sverige bryr sig om barn och tillgången till utbildning är bättre i Sverige, bestämde vi oss för att ta oss dit.”

Av de intervjuade ensamkommande identifierar sig tre av fyra som shiamuslimer av hazariskt ursprung, hazarer som utgör en relativt liten grupp av befolkningen. De flesta bodde med sin ursprungliga familj innan de flydde till Europa. Hälften uppger att deras pappa är död eller att de inte vet vem pappan är.

– Hazarer har varit en mycket utsatt grupp i Afghanistan i många år, säger Samarie Wijekoon Löfvendahl.

Många av de ensamkommande har innan de flydde till Sverige varit internflyktingar eller boende i Iran, vilket pekar på att de under en längre tid varit inställda på att lämna sitt hemland.

– De allra flesta som bott i Iran saknar ID-handlingar, de har alltså bott där illegalt. Situationen i Iran är inte hållbar. Det finns ingen chans för de här pojkarna att etablera sig – de har ingen framtid, säger Samarie Wijekoon Löfvendahl.

Genomgående berättar de afghanska pojkarna att de flytt för att de behöver skydd. Oavsett om de kommit från Afghanistan, Iran eller Pakistan. Pojkarna som flytt från Afghanistan avgav säkerhetsskäl (konflikt och våld) medan de som bott i Iran främst angav diskriminering och avsaknad av ID-handlingar.

Endast en försvinnande del uppger att de flytt av ekonomiska skäl.

Ladda ner presentationen