”Barnkonventionen måste gälla för alla barn”

I regeringsförklaringen 2014 framförde statsminister Stefan Löfvén att regeringen avsåg att göra barnkonventionen till lag. Den 11 mars presenterades Barnrättighetsutredningens förslag på hur detta ska gå till.

Dagens program utlovade besök av Sveriges barnminister Åsa Regnér. På grund av sjukdom fick istället statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson läsa upp barnministerns anförande.

Hon berättade att Barnrättighetsutredningens betänkande nu går på remiss till drygt 140 remissinstanser. Målsättningen är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2018.

Beslutet att göra barnkonventionen till lag är efterlängtat och förknippat med stora förhoppningar bland barnrättsaktörer. Barn skulle få högre status och i högre utsträckning ses som rättighetsbärare.

I det efterföljande samtalet med Mikaela Hagan, tematisk rådgivare från Rädda Barnen, barnläkarna Henry Ascher och Lars H Gustafsson uttrycktes både oro och frustration över regeringens besked i förra veckan om de nya tillfälliga asylregler som snart kommer att införas. De möter alla många barn på flykt i sina arbeten och delade med sig av röster från verkligheten.

”När man hör det här så blir man sömnlös. Man kan inte göra något och man vet inget om framtiden.” Det är en av många reaktioner från barn och unga på regeringens förslag till ny utlänningslag som Rädda Barnen fått, berättade Mikaela Hagan.

Hon pekade på konsekvenserna. Med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter att återförenas med sin familj tvingas fler barn göra den farliga resan över Medelhavet.

– Det riskerar också att leda till att fler barn blir papperslösa och att de barn som får uppehållstillstånd kommer att leva i större osäkerhet inför framtiden. Många barn berättar hur det påverkar dem, exempelvis genom svårigheter att koncentrera sig i skolan.

Lars H Gustafsson har tillsammans med Unicef skrivit en bok om att möta barn på flykt.
– Vi vet att det sätt vi tar emot barn på kommer att ha enorm betydelse för hur de kommer att kunna hantera sin situation.

Barnen behöver få leva ett vanligt liv, ordning, reda, lugn, struktur av människor som vet hur man gör. Aktiviteter så de har något att göra. Kunna förutse vad som kommer att hända för att planera framåt.

– Här kommer det plötsligt en annan lag som går stick i stäv och kullkastar allt. Våra möjligheter att ta hand om barnen på ett bra sätt blir så mycket svårare.

Henry Ascher varnade för att barnkonventionen riskerar att bli vackra ord på ett papper, utan bäring på den verklighet som barn möter.

– De här lagarna går inte ihop. Vi kan inte genomföra barnkonventionen med den tillfälliga utlänningslagen. Barnkonventionen innebär att vi måste ta ansvar för de barn som står här.

Vad är alternativet? Får de ett bra mottagande på Lesbos, undrade han retoriskt och fick spontana applåder.

– Vi har en tendens att kategorisera människor. Om du är asylsökande får du rätt till det här, om du är papperslös får du rätt till det här. Men barnkonventionen måste gälla för alla barn, påpekade Mikaela Hagan.