Att våga prata om det som skaver

Mellan barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar finns ofta saker som skaver men som förblir outtalade. Ann-Marie Stenhammar och Lena Nyblom Malmberg studerar hur det kan bli lättare att prata om allt det svåra.

Trots att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ofta befinner sig i en livslång beroendesituation, eller kanske just därför, kan det finnas många känsliga frågor som de aldrig pratar om med varandra. Ofta handlar det om känslor av skam, skuld, oro och rädsla som sällan kommer upp till ytan eftersom man vill skydda varandra.

– Outsagda tankar som ligger och gnager kan leda till ohälsa. Syftet med projektet är att hjälpa familjer att prata om det de behöver prata om för att må bra, säger Ann-Marie Stenhammar.

Hon och Lena Nyblom Malmberg, båda från Handikappförbunden, jobbar med ett treårigt projekt som heter just Det outsagda. Där har de intervjuat barn med funktionsnedsättning i åldrarna fyra till tolv år, deras föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt professionella som de träffar i sin vardag. Vad pratar de inte om? Och varför? Vad krävs för att det ska bli lättare att prata om det svåra?

Ett barn berättar så här: ”Vad bra att du finns Nalle, till dig kan jag säga, allt. Det bästa med dig är att du bara lyssnar, du blir inte ledsen, orolig eller arg.”

Föräldern har ett lite annorlunda perspektiv: ”När mitt barn hellre pratar med nallen än med mig gör det ont i hjärtat. Jag vill att hon ska kunna berätta allt för mig.”

En av deltagarna i projektet är ”Svante”, och han har fått användning av det han har lärt sig. Hans bästa kompis blev illa behandlad i skolan, men ville inte berätta för sina föräldrar. Då pratade Svante med sin pappa som – med kompisens medgivande – i sin tur berättade för kompisens föräldrar. Svante förklarar: ”Det är mitt jobb att alla barn ska förstå att man måste våga prata med sina föräldrar. Det gäller inte bara oss med funktionsnedsättning, det gäller alla barn.”

Allt tidigare ”outsagt” material som samlas inom ramen för projektet kommer att publiceras på webben i december 2017. Redan ligger tre korta filmer uppe på www.detoutsagda.se som illustrerar barnets, förälderns och syskonets perspektiv på hur det är att leva med funktionsnedsättning.