En enkel resa till Sverige – all excluded

3fPå Göteborgs Räddningsmissions seminarium berättar Ulrika Falk om den kanske mest utsatta gruppen barn i Sverige. Hon är samordnare för en unik satsning, en öppen förskola för barn till fattiga EU-migranter.

– I varje gatuhörn, utanför varje affär får vi idag påminnelser om fattigdomen som finns i Europa, säger Ulrika när hon berättar om Bulgarien och Rumäniens inträde i EU och rörelsefriheten som gäller alla EU-medborgare.

– Jag tror inte att det är någon här inne som inte vet något om romer, och så skulle det nog inte ha varit för tio år sedan. I debatten idag ropar några efter akuta insatser och andra efter strategiska förändringar. Men Ulrika menar att det är nödvändigt att arbeta på många nivåer samtidigt. Och hon konstaterar att många av de insatser som görs för fattiga eu-migranter i Sverige inte riktar sig till eller inkluderar barn.

Just nu har Göteborgs Räddningsmission kontakt med 55 barn i skol- och förskoleåldern.
– De barn som kommer till oss är otroligt medvetna om sin egen situation. Att de inte har någonstans att bo, att mamma och pappa inte har några pengar, att mamma och pappa inte kan ta kontroll över situationen eftersom de inte har några rättigheter i samhället.

Barnkonventionen gäller, men i praktiken är det väldigt svårt för de här barnen att få sina rättigheter tillgodosedda. Ulrika berättar hur de romska familjerna hamnar mellan stolarna eftersom de inte omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407), och att de sällan har sjukförsäkring i sina hemländer.

– Vi behöver jobba med sådant som kan ge långsiktig förbättring för individen och för gruppen, säger Ulrika. Och när hon ska peka ut vad som behövs göras för förbättra för barnen nämner hon skolgång och möjligheter för föräldrarna att ta igen utbildning. Dessutom, menar Ulrika, behöver vi ändra attityder hos majoritetsbefolkningen. Därför har Göteborgs Räddningsmissionen startat hemsidan www.podrom.se där artiklar och rapporter om romernas situation finns att läsa.