Misstag kan utveckla verksamheten i förskolan

DiskrimineringsbyrånDiskrimineringsbyrån i Uppsala är en av femton antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Anna Stendin och Ida Gulbrandsen var på plats på Barnrättsdagarna för att dela med sig av praktiska metoder för ett normkritiskt likabehandlingsarbete i förskolan.

– Vi kan inte ge er en metod som skapar en förskola fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Men vi kan prata om vad vi kan göra för att det ska bli tryggare för barnen, förklarade Anna Stendin.

För att komma åt kränkande behandling behöver hela verksamheten genomsyras av ett normkritiskt perspektiv. Det är viktigt att titta på alla normer. En person är många saker, inte bara sitt kön eller sin klasstillhörighet, och det kan finnas flera orsaker till kränkande behandling.

Det handlar om att undersöka vilka föreställningar vi har, inte lägga skuld på varandra. Då krävs en empatisk ingång.

– Det hjälper oss att titta på vad vi själva gör, som bidrar till att alla barn kanske inte har det lika lätt i vår verksamhet, sa Ida Gulbrandsen.

Den som följer normen kan få fördelar. Som att få höras, bli omtyckt och få hjälp. Den som bryter mot normen kan istället bli osynliggjord eller bestraffad.

Anna och Ida visade hur de olika diskrimineringsgrunderna kan kopplas till normer i samhället. Exempelvis kan den vita svenskhetsnormen kopplas till diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

– När jag plockar fram en beige krita och säger ”här är hudfärgen” är det ett uttryck för en rasistisk samhällsstruktur, sa Ida Gulbrandsen.
Rådet till pedagoger är att våga använda sina misstag. Berätta för kollegorna när det blir fel och resonera om hur man kan göra istället. Och prata med barnen om att nu blev det jätteknasigt – vad tänker ni kring det?

Det pratas mycket om det kompetenta barnet i förskolan. Ändå glöms just denna barnsyn bort när det kommer till likabehandlingsarbetet. Pedagoger kanske tvekar att prata om normer för att skydda barnen eller av rädsla för att befästa beteenden som inte är önskvärda.

Istället menar Diskrimineringsbyrån att vi borde möta barn som jämlikar. Personer med rätt att känna och säga.

I höst ger Diskrimineringsbyrån ut ett nytt metodmaterial. Håll utkik på diskrimineringsbyran.se