Europeisk undersökning om våld mot kvinnor

DSC_0063Dr Joanna Goodey från FRA, European Union Agency for Fundamental Rights berättar om rapporten Violence against Women: an EU-wide survey, och särskilt om de resultat som gäller upplevelser av våld under barndomen. Läs rapporten här

Detta är den hittills största internationella undersökningen om kvinnors utsatthet för våld som genomförts. 42 000 kvinnor 18-74 år i 28 länder har intervjuats öga mot öga och alla fått samma frågor. Frågorna berör:

 

• Fysiskt och sexuellt våld (inklusive barn som bevittnar)
• Psykologiskt våld från partners (inklusive barn som bevittnar)
• Stalkning och sexuella trakasserier, på och utanför nätet
• Rädsla för att bli utsatt och effekter av det
• Kunskap om lagstiftning och stödmöjligheter
• Våld från olika typer av förövare i olika miljöer
• Erfarenheter av våld efter 15 år ålder och det senaste året
• Erfarenheter av våld från en vuxen före 15 års ålder

Till skillnad från Sverige, är det inte alla 28 EU-länder som genomfört egna nationella omfångsundersökningar om kvinnors utsatthet för våld. En uppmaning från Joanna Goodey är att fler länder bör göra det. Och att man också ska fråga barn.

I den svenska delen av undersökningen uppger en tredjedel att de utsatts för våld av en vuxen innan de fyllde femton år. Det är högre siffror än EU-genomsnittet, men betydligt lägre siffror än för vårt grannland Finland. Det absolut vanligaste är att en förälder gjort barn illa. Ungefär lika många pappor som mammor har utsatt barnet. Ett tydligt resultat är att fysiskt våld mot barn kraftigt minskar i Sverige. Äldre kvinnor var betydligt oftare utsatta än yngre kvinnor.

Vad gäller sexuella övergrepp före femton år, uppger kvinnorna att ungefär hälften av de som utsatt dem är en tidigare okänd man. Enbart en mindre del av övergreppen har begåtts av familjemedlemmar, en ytterst liten del av en kvinna. Däremot är en mamma den som oftast uppges ha utsatt barn för psykisk misshandel.

Ett oroväckande resultat som Joanna Goodey lyfter fram är att det finns tydliga samband mellan hälsoproblem i vuxen ålder och utsatthet för olika typer av våld under barndomen. Ett annat är att de kvinnor som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under barndomen betydligt oftare utsätts för våld av sin partner i vuxen ålder.

Några av slutsatserna är att det behövs ökat fokus på det utspridda våldet mot kvinnor i EU, och att resultaten från undersökningar som den här kan användas för att förstå mer om våld och sexuella övergrepp, om förövare och om alla de brott som aldrig anmäls!