Barn utsatta för våld i Sverige – vilka är de mest våldsutsatta och vilka är konsekvenserna?

Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld (art 19, Barnkonventionen). I Sverige inträdde lagen mot kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn för snart 40 år sedan. Ändå rapporterar 44 procent av ungdomar att de någon gång under sin uppväxt varit utsatta för någon form av barnmisshandel. Och drygt åtta procent att de varit utsatta för flera former av våld av vuxna under sin uppväxt.

Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Nästa steg är att de får den hjälp, det stöd och den behandling de har behov av.

Carolina och Bengt kommer ge en bild av vilka barn som löper störst risk att drabbas, för att framförallt professionella som möter barn lättare ska kunna identifiera utsatta barn och se till att barnen få det stöd som de behöver och som de har rätt till.


Föreläsare