Normkritik i praktiken med PraLin i förskolan

Workshop

Anna Stendin och Elliot Edberg förskollärare och verksamma inom projekt PraLin i förskolan, Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU)

Under denna workshop vill vi dela med oss av de erfarenheter vi gjort i projekt PraLin i förskolan – ett projekt fokus på normkritik och barns delaktighet. Vi kommer att berätta om de framgångsfaktorer och hinder vi har stött på. Deltagarna kommer även att få testa några av de konkreta verktyg som vi använder oss av när vi processleder i verksamheter. Dessa verktyg är utvecklade i nära samarbete med personal och barn i förskolor men går lätt att anpassa till många andra verksamheter som barn vistas i.