3f Från vanmakt till delaktighet: barn i psykiatrisk tvångsvård

Vem kan förändra det som händer barn och unga när de vårdas med tvång i psykiatrin?

Det kan de unga patienterna, deras närstående och personalen. Vi satte ett webbverktyg och en surfplatta i händerna på personal från barn- och ungdomspsykiatrin i hela landet och bad dem använda det för att förbättra vården av barn och unga så att det inte skulle behövas lika mycket tvång. Varje vecka har de unga som vårdats fått svara på om hur de tycker att arbetet går. Men det krävs stöd från hela samhället för att förbättra för unga med psykisk ohälsa. Vilken roll har ni som är med här idag? Vad kan ni göra?

Föreläsare: Maria Nyström Agback, jurist, Sveriges kommuner och landsting, Uppdrag psykisk hälsa