29 – ”Inte konstigt att man mår dåligt”

13-18
Hanna Nordberg, Unizon och Julia Engström, Storasyster

Sammanfattning: 9 360 anmälda våldtäkterunder 2020, var tredje ung tjej uppger att hon blivit utsatt för sexualbrott, pandemi med distansstudier och en populärkultur inspirerad av porr där utseende är vad som räknas – inte konstigt att tjejer mår dåligt! Hör Unizon tillsammans med en av våra medlemsjourer beskriva verkligheten för våra unga och våra politiska förslag för att förebygga den psykiska ohälsan.

Beskrivning: 9 360 anmälda våldtäkterunder 2020, var tredje ung tjej uppger att hon blivit utsatt för sexualbrott, pandemi med distansstudier och en populärkultur inspirerad av porr där utseende är vad som räknas – inte konstigt att tjejer mår dåligt!

Rapport efter rapport visar att unga tjejer mår allt sämre. Förra året hade Unizons tjej- och ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp över 45 500 stödkontakter. De allra flesta som hörde av sig var unga tjejer under 18 år och de vanligaste anledningarna till kontakt var psykisk ohälsa, våldtäkt och sexuella övergrepp och kroppen, sex och relationer. En nyligen publicerad studie från Karolinska Institutet visar kraftig ökad risk för psykisk ohälsa och självmordsförsök hos flickor efter sexuella övergrepp (Rajan et al., 2020).

Under pandemin är ungdomar i utsatta situationer än mer utsatta. Unga som redan mådde dåligt innan pandemin mår ännu sämre idag och utsattheten har ökat. Jourerna får samtal från framförallt tjejer om ensamhet, sexuellt våld, incest och hård kontroll från pappor och pojkvänner. ”Om jag inte fick göra någonting tidigare, så får jag absolut inte göra något nu. Så varför ska jag fortsätta leva, det här är ju inget liv” (ung tjej i samtal med en av Unizons tjejjourer). Svårigheter att få tillgång till stöd och vård under pandemin är också något som återkommer i stödsamtalen och är oerhört stressande för barn och unga. Det stöd som i normala fall fanns i deras närhet i form av närvarande lärare, skolkuratorer och stöd via socialtjänst har dragits ner eller ställts in medan jourerna funnits kvar och även ökat sin tillgänglighet. Men det räcker inte. Så vad behöver hända? Hur gör vi så att unga tjejer, men även unga i allmänhet, får den hjälp, stöd och vård som de har rätt till?

Jourerna arbetar varje dag med att stötta, skydda, förebygga och påverka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Hör Unizon tillsammans med en av våra medlemsjourer beskriva verkligheten för våra unga och våra politiska förslag för att förebygga den psykiska ohälsan.

Medverkande:
Hanna Nordberg, sakkunnig i våldsprevention på Unizon.
Julia Engström, kurator och sakkunnig våldsprevention & bemötande på Storasyster. Storasyster har tidigare varit med i Unizons nätverk för förebyggande arbete, spjutspetsjourerna och möter precis som alla unizons tjej- och ungdomsjourer en mängd unga främst tjejer varje år som söker stöd efter att ha blivit utsatta för män och killars våld.

Anknytning till artikel 24: Enligt artikel 24 har barnet rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. De flesta som söker stöd hos våra tjej- och ungdomsjourer är under 18 år och räknas därmed som barn. När stora delar av samhället stänger ner eller pausar stödet till våldsutsatta tjejer och vi ser att personer som blivit utsatta för sexuellt våld har svårt att få vård, går det emot barnkonventionen.