1g Workshop Barnrätt i praktiken

Barnrätt i praktiken

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Workshopledare: Kenneth Ljung och Fanny Davidsson, Barnombudsmannen

Nu pågår en treårig satsning – Barnrätt i praktiken – för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner inför barnrättslagen. Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

Barnombudsmannens erfarenhet och olika utredningar pekar på att principen om barnets bästa kan vara komplicerad att tillämpa till i den praktiska verksamheten.

Hur tar en verksamhet hänsyn till barnets bästa inför en åtgärd eller ett beslut? Vilken teori finns att luta sig mot? Hur kan en prövning av barnets bästa gå till? Det är några frågor som den här workshopen kommer att försöka besvara.

Workshopen tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och den allmänna kommentaren som FN:s barnrättskommitté har utarbetat om barnets bästa. Barnombudsmannen delar dessutom med sig av sina erfarenheter efter att ha mött och diskuterat frågan med representanter för olika verksamheter.