Registreringen öppnar

Och håller sedan öppet under hela konferensen.