Skolundersökningen om brott och kriminalstatistik

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs 9. Syftet är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar utsätts för vissa typer av brott eller själva deltar i brott. Utsatthet för våld och användandet av våld framkommer och är i fokus för denna föreläsning. Det är viktigt att låta unga komma till tals i frågor som rör dem.

Föreläsaningen kommer även att beskriva kriminalstatistiken för år 2022 (presenteras i slutet av mars 2023) med fokus på våld mot barn samt våld utfört av 15-17 åringar.  Syftet med kriminalstatistiken är framför allt att belysa rättsväsendets hantering av brott. Den är viktig som underlag för politiska beslut, liksom för uppföljning och styrning av rättsväsendets verksamheter. Den används också till utredningar och till forskning, och som information till allmänheten.

Kriminalstatistiken är reglerad i lag och kan ge svar på hur många anmälda brott som avskrivs direkt, förundersöknings­begränsas eller avslutas genom lagföringsbeslut, hur många personer som misstänks och lagförs, vilka påföljder som döms ut i domstol, hur många som tas in i anstalt och hur många som återfaller i nya brott.