Ett och ett halvt år med pandemin – hur har det påverkat barns fysiska, emotionella och sociala välbefinnande?

Panelsamtal med barnombudsman Elisabeth Dahlin, Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS, Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för Delaktighet, Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT och Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige.

2020 och 2021 har varit år olikt alla andra, då samhället behövt ställa in och ställa om – och vardagen har förändrats för många barn. Påfrestningarna har pågått under lång tid, och fortfarande har krisen inget tydligt slutdatum. Under året har vi lärt oss att pandemin inte primärt drabbar barn genom egen sjuklighet. Däremot har barn på flera sätt påverkats av de samhällsförändringar som följt. Pandemin har försämrat barns livssituation globalt och även i Sverige har barns utsatthet ökat. När samhället stänger ner och möjligheten att söka hjälp hos kuratorn eller ungdomsmottagningen minskar riskerar det att drabba barn som lever i utsatthet hårdast och barnen lämnas ensamma.

Under coronapandemin har många verksamheter på kort tid tvingats till stora omställningar och prioriteringar. Restriktioner och åtgärder för att minska smittspridningen har fått olika konsekvenser för barn och unga beroende på deras levnadssituation och behov.

Alla barn har påverkats av coronapandemin men för barn och unga med funktionsnedsättning har pandemin inneburit särskilda utmaningar. Barn och unga med funktionsnedsättning har ofta fler och andra vård- och omsorgskontakter och uppföljning av pandemins effekter inom dessa områden är angelägen.

I Bris stödverksamhet har pandemin gjort tydliga avtryck. Samtal om familjekonflikter, våld och ångest har eskalerat till Bris under året.

Många av de barn som kontaktar ECPAT Stödlinje berättar om våldtäkter inom familjen eller om hot, utpressning och spridning av egenproducerat sexuellt kränkande material. En del av de barn som kontaktar ECPAT Stödlinje är multiutsatta, de är utsatta för andra typer av kränkningar på nätet, att föräldraförmågan sviktar samt tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp.

UNICEF Sverige kommer under våren 2021 lansera vårt globala verktyg U-report där vi undersöker både på nationell och internationell nivå bland barn. Vi kommer att undersöka barns psykiska hälsa kopplat till pandemin under våren 2021 kopplat till vår enkät undersökning våren 2020.

Panelsamtal med Elisabeth Dahlin barnombudsman, Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS, Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för Delaktighet, Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT och Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige.