Eftermiddagskaffe

Serveras bland utställarna utanför Kongresshallen