Barnrättsarbetet i Örebro kommun

Välkommen från värdkommunen Örebro. Kommunalråd Jimmy Nordengren med ansvar för barnrättsfrågorna samt folkhälsa presenterar hur Örebro arbetar med barns rättigheter för att stärka varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.