45 – Folktandvården och Barnhälsovården i Region Uppsala hjälps åt med barn som uteblir

Åldersövergripande arbete
Kristin Markman, Folktandvården Uppsala, Martin Price, BOiU – barnrättsombudet i Uppsala

Sammanfattning: Uteblivande finns i alla åldersgrupper men män i åldern 15–25 år och små barn med hög kariesrisk uteblir mer än andra. Under pandemin uttrycker många barnhälsovårdssjuksköterskor att det, inte oväntat, blivit uteblivanden och sena återbud. Mängden försvårar överblicken av vilka familjer som behöver extra stöd. Där kan samarbetet med Folktandvården ge ytterligare information om barnet och familjens stöd behov.

Beskrivning: Folktandvården och Barnhälsovården i Region Uppsala hjälps åt med barn som uteblir

Folktandvården tar årligen emot runt 330 000 besök. 2016 uteblev patienter vid 22 200 inbokade besök hos Folktandvården. Det motsvarar drygt 13 000 timmar och kapaciteten på en klinik med 6,5 behandlingsrum.

Uteblivande finns i alla åldersgrupper men män i åldern 15–25 år och små barn med hög kariesrisk uteblir mer än andra. Mjölktänder med djupa kariesangrepp som inte lagas kan orsaka barnet mycket besvär. Besvären kan vara smärta, svårigheter att äta men även viljan att inte våga visa sina tänder för andra.

Folktandvården arbetar förebyggande redan från tidig ålder, redan vid 8 månader får föräldrar information om munhälsa på BVC. Vid 2 års ålder inbjuds barn och förälder till ett besök på tandvården, därefter sker regelbundna undersökningar utifrån en individuell bedömning av barnets munhälsa.

Folktandvårdens rutiner för uteblivande innebär att få kontakt med förälder, helst via telefon, för att kunna boka in ett nytt besök för fortsatt behandling. Om kontakt inte kan fås efter upprepade försök med samtal och skickade brev så skickas en orosanmälan till socialtjänsten.

Barnhälsovården har en nationell modell för uppföljning när föräldrarna inte tar med sitt barn till inbokade tider.

Under pandemin uttrycker många barnhälsovårdssjuksköterskor att det, inte oväntat, blivit uteblivanden och sena återbud. Mängden försvårar överblicken av vilka familjer som behöver extra stöd. Där kan samarbetet med Folktandvården ge ytterligare information om barnet och familjens stöd behov.

Samarbetet mellan Folktandvården och barnhälsovården är ett pågående arbete för att hjälpas åt för de barn och föräldrar som behöver extra stöd. Båda vårdgivarna har möjlighet att kontakta varandra när en eller flera riskfaktorer finns som påverkar barnets hälsa.

Samarbetet utvärderas regelbundet men skulle kunna göras mer ingående.

Med ansökan till barnrättsdagarna hoppas vi få kunna berätta mer om vårt arbetssätt men även inbjuda till en dialog med övriga deltagare för att kunna förbättra samarbetet och på så sätt främja hälsan för barn och unga.

Kristin Markman, samordnare munhälsa Folktandvården Uppsala

Anknytning till artikel 24: Folktandvården och Barnhälsovårdens arbete för barn som uteblir anknyter till barnkonventionens artikel 24:

  1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.  Konventionsstaterna ska sträva efter attsäkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

(b) säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig hälso- och sjuk-vård med tonvikt på utveckling av primär-vården