4 – Suntprat – Går det att prata sig till psykisk hälsa?

13-18
Anna Karin Herngren Wirdheim, Amelie Roolf och Linda Ulmå Hela Människan, Equmenia

Sammanfattning: Att ha någon att prata med är en grundsten för psykisk hälsa. Suntprat lyfter fem områden som finns i ungdomars vardag: alkohol, andra droger, nätporr, gaming och sociala medier. Det behövs trygga vuxna som på ett öppet sätt kan prata tillsammans med ungdomar om dessa områden. I seminariet presenterar vi metoder och material som kan vara en hjälp att sätta igång och prata.

Beskrivning: Barn och ungdomar vill ha vuxna som de kan prata med. Det behövs andra vuxna än föräldrar/vårdnadshavare som är beredda att lyssna och prata om det som kan ta plats i livet och hur det får en att må. Du som på olika sätt möter ungdomar i din tjänst kan få vara en sådan vuxen för någon eller några.

Suntprat har tagit fram metoder och material för att underlätta att på ett tryggt och öppet sätt kunna prata tillsammans med ungdomar om alkohol, andra droger, nätporr, gaming och sociala medier. Vad är bra och vad är inte bra? Hur undviker vi det som får oss att må dåligt? Att prata är en nyckel till att kunna reflektera, berarbeta och se möjlighet till förändring, för att främja psykisk hälsa och förebygga beroende eller destruktivt beteende.

I föreläsningen tar vi upp förhållningssätt och samtalsmetodik som bidrar till ett inbjudande och öppet samtalsklimat. Metoder och material, så som bland annat samtalkort, forumspel och värderingsövningar, presenteras tillsammans med tips på hur de kan användas för att sätta igång och prata.
Mer om Suntprat kan du hitta på www.suntprat.se

Anknytning till artikel 24: Psykisk hälsa är viktig både för det psykiska måendet och den fysiska hälsan. En psykisk ohälsa ger inte sällan en fysisk ohälsa. Det kan vara i form av stressrelaterade symptom, destuktivitet gentemot den egna kroppen, ett beroende eller andra fysiska uttryck. Att prata om det som tar plats i livet, det som får en att må dåligt är en nyckel till att kunna reflektera, berarbeta och se möjlighet till förändring.