1h Workshop Etik och delaktighet för barn i utsatta situationer

Etik och delaktighet i forskning om barn i utsatta situationer

Karin Fängström, leg. psykolog och forskare och Anton Dahlberg, leg. psykolog och doktorand, forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet.

Hur ska vi som vuxna arbeta för att Barnkonventionen omsätts i praktiken på sätt som blir bra för barnen?

Välkommen till en interaktiv workshop där vi tillsammans diskuterar dilemman knutna till att prata med barn i utsatta situationer. Vi tar avstamp i vårt forskningsprojekt där barn i förskoleåldern medverkar i att utvärdera och förbättra insatser till familjen. I projektet har etiska frågor och problem aktualiserats. Under workshopen lyfts frågan hur barnen ska få möjlighet att göra sina röster hörda både inom forskning och praktik. Hur ger vi information? Hur skapar vi möjligheter till delaktighet och inflytande? Vilka konsekvenser kan bli av att barn får komma till tals? Vår förhoppning är att vi tillsammans kan lära och inspireras av varandra och få med oss idéer som går att använda i arbetet med barn.