19 – Schysst på nätet – hur vi främjar en god nätkultur och förebygger mobbning

Åldersövergripande arbete
Amalia Mowafi, Maja Frankel och Calle Gustafsson, Stiftelsen Friends

Sammanfattning: Stiftelsen Friends arbetar för en god nätkultur och för barn och ungas rätt till en barndom fri från våld och kränkningar. Barn skiljer inte på nätet och irl men i vuxnas värld är det två vitt skilda världar. Vi reflekterar över risker och skyddsfaktorer, presenterar verktyg och sätt att förhålla sig på digitala plattformar som främjar sunda relationer och förebygger mobbning, trakasserier och näthatUnder coronapandemin var många barn och unga helt hänvisade till digitala plattformar. Mer tid ökar risken för utsatthet i sig. Skolarbetet och fritidsaktiviteter flyttades ut på nätet och plattformarna öppnades upp för fler. Många av de naturliga skyddsfaktorerna, som närvaro av vuxna och stöd hemifrån, försvann. Och riskfaktorer som t ex utsatthet och social isolering ökade. I vårt seminarium delar vi med oss av våra nätundersökningar, erfarenheter och lyssnar till vad barn och unga själva säger om sitt liv på nätet.

Beskrivning: Ett pandelsamtal med Friends generalsekreterare, sakkunniga och unga från Friends barn- och ungdomsråd