Skolan som skapar psykisk ohälsa

En gång i tiden var den svenska skolan ett pedagogiskt föredöme i Europa. Den låg i topp när det gäller läskunnighet bland skolbarn, men idag har vi halkat ner under 15:e plats. Martin Ingvar, professor inom kognitiv neurofysiologi vid Karolinska Institutet, hävdar att skolan har svikit barnen.

Såväl hjärnforskning som tidigare erfarenheter visar att läskunnighet är grunden för att vi ska kunna förstå vår omvärld och utvecklas vidare. Att lära sig läsa kräver i sin tur träning och åter träning, återkoppling och motivation. Den insikten saknas i dagens skola, menar Martin Ingvar.

I en artikel i DN Debatt sammanfattar han det så här:
”Våra flummiga modeller för inlärning saknar helt grund i vad vi i dag vet om hjärnan. I dag kan du bli lärare för de minsta barnen utan att ha en aning om hur man lär dem läsa. Unga lockas dessutom att välja bort språkundervisningen vid den tid i livet när hjärnan är som bäst lämpad att ta till sig främmande språk. Ett resursslöseri som saknar motstycke. Vi har också världens sämsta betygssystem som entydigt diskriminerar pojkar från arbetarklassen.”

”Vilse i pannkakan”

Det är ord och inga visor, vilket han också förmedlade under Barnrättsdagarna. Där konstaterade han bland annat att ” skolan är både ideologiskt, organisationsmässigt och utbildningsmässigt vilse i pannkakan. Man vill göra bra saker, men har ingen aning om vad man ska göra.”

Samtidigt har Sverige världens bästa förutsättningar, menar han:

– Vi har en fin bildningstradition, förutsättningar för ett väl fungerande välfärdssystem och en allmän diskussion i samhället. Ändå blir det inte bra.

Några förklaringar, enligt Martin Ingvar: I Sverige har man gett upp att styra skolorna. Man har tagit bort tvånget att lärare ska veta hur man lär barn att läsa. Man har infört världens sämsta betygssystem, som inte används för återkoppling utan som bestraffning. Man har sänkt lärarnas status.

Ständiga misslyckanden

De elever som har svårt i skolan, och som inte får de verktyg som behövs för att lära sig läsa, räkna och skriva, har små chanser senare i livet. En tredjedel av dem som inte kommer in på gymnasiet varken studerar eller arbetar tio år efter avslutad skolgång.

Skolan har en bildningsfunktion och en rättvisefunktion, poängterade Martin Ingvar. Barn är olika, de har olika socioekonomiska och biologiska förutsättningar. De måste få rätt verktyg redan från skolstarten för att kunna träna in färdigheter. Får de inte det, upplever de ständiga misslyckanden.

– År efter år försätter skolan barn i en situation som kan liknas vid inlärd hjälplöshet. Tänk att sitta fast i ett skolsystem i tolv år utan en enda dag känna att man lyckas. Och så vet vi ju ändå att det går att undvika!

Inte barnens fel

Martin Ingvar menar att skolans svek är en av huvudfaktorerna bakom de galopperande siffrorna på psykisk ohälsa bland barn. Allt fler unga i åldern 18 till 24 år har någon form av kontakt med psykiatrisk vård eller använder psykofarmaka. Diagnoserna innehåller begrepp som depressioner, ångestsjukdomar, missbruk och personlighetsstörningar.

– Ska man åstadkomma en skola som är vaccinerad mot psykisk ohälsa måste den organiseras annorlunda. För det är aldrig fel på barnet. Det är de vuxna som har gjort något fel på vägen.