Ur dimman

Ur Dimman symboliserar genuina initiativ, långsiktiga lösningar med människors bästa i åtanke. Vara en bro mellan dom som inte kommer till tals i förorterna och politikerna.  Ur Dimman är ett projekt startat av Mehdi Adnan Mossa för att hjälpa ungdomar rätt i livet och vägleda dom till att välja en bättre väg än den kriminella.

Psykisk ohälsa och frånvarande föräldrar. Så ser det nästan alltid ut då unga dras in i kriminalitet, enligt skolkuratorn Mehdi Adnan Mossa. Så var det för honom också. Bara tillsammans kan vi bryta rekryteringen till de kriminella gängen. Mehdi Adnan Mossa har lämnat ett liv i tung kriminalitet bakom sig. Studier och arbete har lärt honom att antisocialt beteende nästan alltid bottnar i dysfunktionella hemförhållanden, frånvarande föräldrar och psykisk ohälsa.