Ungas röst

Rätten till information är oerhört viktig när det handlar om att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. En studie som genomförts av MUCF visar tydligt att unga i Sverige anser att de saknar tillräcklig information och kunskap för att känna sig trygga med att delta i våra demokratiska processer. Vad är det de saknar och hur kan vi arbeta för att tillgodose behovet, främja deras utbildning så att de kontinuerligt och under hela skoltiden erhåller kunskap om det politiska systemet och våra demokratiska processer?