Socialminister Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren kring regeringens arbete med att stärka barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv.