Pitch plan 3: SiS skolmiljö

I Statens institutionsstyrelses skola är utmaningar en del av vardagen. Till oss kommer ungdomar som vårdas med tvång enligt LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Många har en lång historia av skolmisslyckanden bakom sig, och över hälften har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser.
I vår skola är grupperna små och relationsbyggandet grunden.
Men även själva miljön och redskapen är viktiga. I vår pitch visar vi en modell av SiS skolmiljö och berättar om SiS satsningar på moderna hjälpmedel i undervisningen.