Pitch plan 4: LÖSA! en barnbra metod

Åldersövergripande arbete

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Sofia Fridlund och Frida Oskarsson, Göteborgs stad

Sammanfattning: LÖSA! är en barnbra metod med ett starkt barnrättsperspektiv inom socialtjänstens barn och unga. Vi har ett förhållningssätt där vi förenar barnfokus med lösningsfokus. I LÖSA! gör vi barn delaktiga på riktigt. Vi kommer att berätta om metodens hjärtefråga som handlar om att ge information genom att skriva direkt till barnet i LÖSA! barndokument. Barndokumenten hjälper oss jobba tillsammans med barnen och ge dem möjlighet att påverka sina processer. 

Beskrivning: I LÖSA! arbetar vi med att barn ska vara delaktiga på riktigt hos socialtjänsten. Barn ska få den information de har rätt till för att kunna vara med och påverka sina egna processer och beslut. För att det ska vara möjligt behöver barnen ha barnbra information, muntligt och skriftligt. Vi har därför valt att skriva denna ansökan så som vi arbetar i vardagen, genom att skriva direkt till barnen.

Du är superviktig och det du tycker är viktigt för oss. Det du och andra barn lärt oss har gjort att vi kan ge er den information ni har rätt till och möjlighet att påverka det som handlar om er.

Visst är det konstigt att vi skrev till vuxna, men inte till er, när det är er barn vi jobbar med? Idag skriver vi till barn vi jobbar med i första hand. Vi kallar det här LÖSA! barndokument. Du och andra barn vi har träffat har inspirerat oss med era kloka lösningar och idéer och tillsammans har vi gjort socialtjänsten barnbra, precis som den ska vara.

Många vuxna berättar viktiga saker för barn, ibland kan det vara svårt att komma ihåg vad som sagts. När du får ditt LÖSA! barndokument med dig kan du läsa det en annan gång, för att komma ihåg vad vi sa.

Vi vet att dina och andra barns trygga vuxna ofta finns på förskola/skola och att det ofta är där du känner dig trygg att ställa frågor. Det blir svårt för vuxna i skolan att svara på frågor om de inte vet vad som hänt. Din skola får därför läsa ditt barndokument, så de vet och kan svara på dina frågor.

Många som jobbar med barn tycker det är tråkigt när barnen inte får möjlighet att vara med och påverka det som handlar om dem. Därför har Göteborg Stad som vi jobbar i bestämt att vi ska utbilda alla i LÖSA! metod. Så fler kan jobba tillsammans med er barn och inte bara för er.

Kanske tänker ni när ni läser det här att det är självklart att ge information till barnet på det här sättet, men så ser inte verkligheten ut. På föreläsningen kommer vi berätta om hjärtefrågan i LÖSA! metod; varför och hur vi arbetar med LÖSA! barndokument, genom hela socialtjänstens process. Arbetssättet ger barn sin rätt till delaktighet och information, men hjälper också barnet förstå och bearbeta sin situation.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Att ge information till barnet så som vi gör i LÖSA! metod ger barnet sin rätt till information enligt artikel 12. Barn ges också förutsättningar att vara delaktiga och påverka sina beslut enligt artikel 12. Arbetssättet är hälsofrämjande enligt artikel 24, genom att det hjälper barn förstå och bearbeta sin situation, ger möjlighet att och erfarenhet av att kunna påverka sitt liv, samt verktyg för att hitta lösningar på problem.