Pitch plan 4: Agera Alltid – En kunskapsbank mot mobbning

13-18

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Marie Ahlén Josefin Burman, Calle Gustafsson Stiftelsen Friends

Sammanfattning: Friends har startat arbetet att skapa en kunskapsbank som informativt, lättillgängligt och målgruppsanpassat erbjuder kunskap och verktyg för att stoppa och förebygga mobbning bland barn och unga. Genom tekniska funktioner, användarvänligdesign och målgruppsanpassat material tillgängliggör vi information till barn och unga kring deras mänskliga rättigheter. För att driva trafik till kunskapsbanken startas en kampanj i sociala medier och vi skapar en våg av civilkurage över Sverige.

Beskrivning: Sedan april 2021 arbetar vi med projektet Agera Alltid med det övergripande syftet att bidra till att bryta kurvan som visar att mobbning ökar i Sverige. Den ökade mobbningen i Sverige är ett av tre områden SCB menar att vi behöver ta krafttag kring för att ha en chans att nå målen i Agenda 2030. Vårt projekt kommer att bidra till att stärka barn och ungas rättigheter sedan Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Vi vill bidra extra till artikel 17 genom att på ett enkelt sätt ge barn information om sina rättigheter att leva ett liv utan att utsättas för kränkningar, trakasserier och mobbning, så väl i skolan, i idrottsföreningen och på nätet. Projekt är uppdelat i två olika delar; ”Kunskapsbanken” och ”Kampanjen”

Kunskapsbanken Agera alltid!
Friends är den organisation i Sverige som besitter den största samlade, forskningsbaserade kunskapen och beprövade praktiken om hur vi kan stoppa och förebygga mobbning. På ett målgruppsanpassat, innovativt och interaktivt sätt vill vi dela den kunskapen genom att skapa en kunskapsbank där barn och unga får kunskap om sina rättigheter och vuxna får kunskap och verktyg för att agera för barns bästa i alla situationer.  I kunskapsbanken samlar vi information om vad mobbning och kränkningar är samt webbkurser, filmer, övningar, case och praktiska tips på hur en kan agera. Delar av kunskapsbanken kommer också översättas till arabiska.

Kampanjen #AgeraAlltid
Kampanjen bygger på att influensers medverkar och skapar innehåll som anpassas för deras respektive sociala media-kanaler och följare. Tack vare influensernas förmåga att engagera, kan vi påverka och inspirera och är därmed en stark kanal för att skapa ett mätbart förändringsarbete och call to action. Under #AgeraAlltid postas engagerande inlägg som uppmanar följarna att agera mot mobbning och ta del av mer information på kunskapsbanken. Kampanjen innehåller också kunskapshöjande material anpassat efter målgruppen och publiceras i Friends sociala medier.

Barn och unga är en självklar del av utformandet av så väl kampanjen som kunskapsbanken. Friends Barn- och ungdomsråd har en viktig roll som rådgivare och experter för att vi ska kunna ta rätt beslut och göra ett projekt som har relevans och förankring hos unga. Genom sin kunskap utvecklar de Friends verksamhet. Deltagarna är olika gamla, kommer från olika delar av Sverige och har olika bakgrund. Men de har en sak gemensamt. De har valt att stå upp mot mobbning.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Barn har rätt att få tillgång till information, det är tydligt i barnkonventionen och specifikt i artikel 17. Med detta projekt vill vi både skapa och uppmärksamma en enkel och kommunikativ hemsida där all information om barns rättigheter i skolan, idrotten och nätet finns samlat – rättigheter att leva ett liv utan kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning. Hur kan jag agera? Hur kan jag kräva att vuxna runt mig ska agera?