Pitch plan 4: 10 GODA VANOR KARLSTAD- hållbar hälsa och inlärning 

13-18

  1. Barn med psykisk ohälsa

Josefin Berg,  Magnus Källming, Oscar Engdahl, Thomas Swenson, Josefin Bremer Thudén,  Karlstads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

Sammanfattning: 10 goda vanor Karlstad är ett förvaltningsövergripande samarbete inom Karlstads kommunala gymnasieskolor där vi arbetar utifrån neurodidaktisk forskning med hjälp av 10 goda vanor för att öka elevernas hälsa och måluppfyllelse. Eleverna får kunskaper om hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att fungera som bäst, t ex genom sömn, fysisk aktivitet och vänner/relationer. Kunskap och verktyg som eleverna har nytta av hela livet!

Beskrivning: Med hjälp av Sveriges elit inom hjärnforskning har Hjärnberikad tagit fram 10 goda vanor. Konceptet fokuserar på effektiv hjärnhälsa och används i dag i många företag och skolor över hela Sverige. Hjärnberikad AB har i tio års tid arbetat med hur vi skapar livslång hjärnhälsa för goda arbetsmiljöer där vi utvecklas och mår bra. Deras arbete bygger på aktuell och banbrytande hjärnforskning och tillsammans med forskare och andra experter har de paketerat komplicerad kunskap om hjärnan för att teori och praktik ska gå hand i hand.

Sedan 2019 har Karlstads kommunala gymnasieskolor jobbat med 10 goda vanor. Genom att arbeta utifrån neurodidaktisk forskning ökar man elevernas hälsa och därmed också måluppfyllelse.  De 10 goda vanorna handlar om friskfaktorer och att skapa bättre förutsättningar för inlärning. Eleverna får kunskaper om hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att fungera som bäst genom de 10 goda vanorna;

Mat
Fysisk träning
Positiv tanke
Hantera stress
Lär nya saker
Repetition
Omväxling
Ta egna beslut
Vänner
Sömn

Kunskapen och de verktyg som eleverna får genom 10 goda vanor kan de använda och ha nytta av direkt liksom resten av livet.

Arbetet har fått stor genomslagskraft då klasserna jobbar med detta på mentorstiden i form av information, reflektion och praktisk övning. Responsen från eleverna har varit positiv, de berättar om förändringar de gjort och verktyg de haft nytta av för att klara skolgången lite bättre.

Arbetet har inspirerat och spridits även till andra verksamheter i förvaltningen.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29:

  1. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
  2. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
    Genom att öka elevernas medvetande om vilka friskfaktorer som ligger bakom ett hälsosamt liv ökar man också deras livskvalité – och måluppfyllelse