Pitch plan 3: Hur kan vi ge barn och unga koll på soc?

6-12

  1. Barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp av olika slag

Lisa Andersson Antonia Eriksson, Thomas Jonsland Socialstyrelsen

Sammanfattning: Koll på soc tillhandahåller information om socialtjänsten för barn och unga så att de kan förbereda sig, veta mer om sina rättigheter och känna sig tryggare i mötet. Under workshopen presenteras webbplatsen och det informationsmaterial som Socialstyrelsen tagit fram, men också utmaningar och insikter om målgruppsanpassad information till barn och unga. Sedan diskuterar och arbetar vi tillsammans med frågan ”Hur kan vi ge barn och unga koll på soc?”.

 

Beskrivning: Koll på soc tillhandahåller information om socialtjänsten för barn och unga så att de kan förstå sin situation, veta vilka rättigheter de har och känna sig tryggare i mötet. Innehållet bygger på en omfattande förstudie om barns behov av information samt intervjuer och tester med både socialsekreterare och ungdomar med egen erfarenhet av socialtjänsten.

Förstudien till Koll på soc gav många insikter. Men en övergripande, nedslående insikt var att barn inte självmant söker information om hjälp från socialtjänsten. Det är till exempel svårt för barn att förstå att en verksamhet som arbetar för deras bästa finns. Även de barn som behöver ha kontakt med socialtjänsten har svårt att förstå att de har rättigheter och vad de betyder i praktiken. Det lägger ett ansvar på oss vuxna att berätta och hjälpa barn att nås av den information som finns tillgänglig, så som Koll på soc. Men hur gör vi det?

Socialstyrelsen inleder med att presentera insikter från förstudien inför Koll på soc, men också från arbetet med webbplats och informationsmaterial. Efter det sätter vi oss tillsammans in i de behov och utmaningar som presenterats, för att besvara frågan i rubriken.

Anknytning till artikel 12, 13, 17, 28 eller 29: Grunden i Koll på soc är att barn har rätt att känna till sina rättigheter och vad de betyder i kontakt med socialtjänsten. Arbetet är kopplat till artikel 12, 13 och 17 i barnkonventionen. Sajten är utvecklad och drivs av Socialstyrelsen.