Pitch plan 3: Hitta nycklar till ett aktivt lärande!

Awesome People engagerar unga till att få tillgång till utbildning och information i form av lärande escape rum. Vi berättar om två av våra pågående projekt ”ESCAPE the phobia” och ”Code2Democracy” där vi skapat portabla och digitala lärande escape rum för att uppmärksamma unga om mänskliga rättigheter och demokrati.