Paus och förflyttning

Vi förflyttar oss från seminarielokalerna och återsamlas i Sola Kongresshall