I spåren av pandemin – hur hanterar och garanterar vi varje barns rätt till en god utbildning?

Nu har det gått drygt två år sedan pandemin bröt ut. I barns och ungas liv är det en relativt stor procentandel av deras utbildningstid i skolan och förskolan. Många har tvingats studera på distans, speciellt gymnasieeleverna, andra har missat undervisning pga sjukdom både bland elever och lärare/pedagoger.  I ett panelsamtal diskuterar vi: Finns det en utbildningsskuld? Och hur hanterar vi den i så fall på bästa sätt?