Så ser barnens digitala liv ut

Youtube, Snapchat, och Tiktok. 2000-talister har sina egna digitala plattformar och ett eget sätt att använda dem på. Många föräldrar upplever att de har koll på vad deras barn gör på nätet – men barnen håller inte alltid med.

Barn födda under 2000-talet har vuxit upp jämsides med internet och utvecklingen av sociala medier. Så många som 9 av 10 skolbarn använder sig också av sociala medier. Via de sociala medierna chattar unga med sina kompisar och strömmar allt från film och musik till nyheter och instruktionsvideor.

Video har vuxit som kommunikationsmedel och de flesta unga föredrar det framför andra typer av medier. Exempelvis har inte ens hälften av högstadie- och gymnasieeleverna läst en pappersbok det senaste året. Många använder också hellre sociala medier för att ta del av nyheter istället för digitala tidningar.

På högstadiet har 1 av 10 blivit utsatt för näthat och nära 1 av 5 känner stor oro för att bli utsatt för det. Var fjärde högstadieelev har blivit utsatt för oönskade kontaktförsök på nätet det senaste året. Och runt 1 av 10 högstadieelever har också tagit emot stötande bilder från personer de inte känner.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Stiftelsen vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. Med undersökningen vill man bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas.