Hur kan man prata om demokrati, hot och hat på nätet, fake-news, kritiskt tänkande och källkritik

Emma Frans om hur man kan prata med barn om demokrati, hot och hat på nätet, fake-news, kritiskt tänkande och källkritik.

I tider av alternativa fakta och fake-news kan det vara svårt för en vanlig person att orientera sig i mediebruset. Vad är sant och vad är falskt? Emma Frans bestämde sig för att ta sig an uppgiften att dissekera samtidens informationsflöde och med sin bakgrund inom vetenskap och journalism har hon tack vare sina insatser blivit tilldelad priser såsom Stora Journalistpriset och Årets Folkbildare.

  • Hon ger dig en experts råd och kunskap om hur ska man förhålla sig till information och vetenskap och förstå skillnaden mellan fakta och påstådda fakta?
  • Emma förklarar hur man kan veta vad som är sant, falskt eller bara osannolik i de nyhetsflöden som sköljer över oss?
  • Du får konkreta verktyg för kritiskt tänkande och lär dig hur du kan bilda dina egna uppfattningar baserat på sanningar.
  • Hör om hur pandemin har påverkat det psykiska välbefinnandet i befolkningen. Få en djupare förståelse för hur informationsöverflöd men också brist på tillförlitlig information bidrar till stress och hur viktigt det är att relevant information sprids.

Ta del av intressant och underhållande samhällsgranskning med en av Sveriges vassaste experter inom området för nyhetsspridning!