Att vara barn när föräldrarna tvistar om vårdnad, boende eller umgänge

Föreläsningen tar upp hur det är att vara barn när föräldrar är i konflikt med varandra, inklusive när konflikten hanteras genom att föräldrarna tvistar i domstol. Med utgångspunkt i forskning och aktuellt utvecklingsarbete tar den upp frågor som: Vad vet vi om dessa barns situation? Hur kan vi möta och hjälpa barnen och deras föräldrar? Vilken betydelse har vårt perspektiv på barnet och på föräldrakonflikter i samband med separation för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda?