5f Barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld och övergrepp – Går det att stoppa barnmisshandel?

Ca 14 % av landets högstadieungdomar uppger att de har blivit slagna av någon av sina föräldrar. När våldet sker i familjen är barnet särskilt utsatt. KIBB är en behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel har förekommit. Vi presenterar resultat från forskning samt exempel från praktiken.

När våldet sker inom familjen är barnet särskilt utsatt. Att som barn utsättas för våld innebär en ökad risk för att drabbas av traumasymptom, depressioner och olika former av beteendeproblematik. Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB) är en behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel har förekommit. Barnen får behandling antingen enskilt eller i en barngrupp medan föräldrarna träffar en behandlare per förälder/föräldrapar eller tillsammans med andra föräldrar. En del av tiden sker behandlingen gemensamt i respektive familj, då föräldrarna får träna på nya föräldrastrategier. KIBB har använts i Sverige sen 2007. En pilotstudie genomförd 2010-2011 visade på positiva resultat med bla mindre traumasymptom och mindre depression hos barnen. Barnen vittnade också om en minskning av våldet. En mer omfattande forskningsstudie startade 2013. På seminariet kommer resultat från forskningsstudien presenteras samt exempel från arbetet i praktiken.

Föreläsare: Johanna Thulin, doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och fil.mag. psykologi och Linda Eriksson, KBT terapeut och certifierad KIBB behandlare och utbildare, AKILI, Kristianstad