3b Barn på kvinnojourer

Roks: Vi kommer att berätta om det vardagliga arbetet med barn på kvinnojourerna. Vilka är de stora svårigheterna för barn som utsatts för våld och/eller sett sin mamma utsättas för våld av en av de personer de borde kunna lita mest på? Vad innebär ett barns rätt till ett liv fritt från våld?

Unizon: Advokat Barbro Sjöqvist har företrätt kvinnor och barn som utsatts för våld sedan 1980-talet. På barnrättsdagarna föreläser hon om juridiska aspekter på vårdnad, umgänge och barns rättigheter. Lotta Sonemalm från Unizon inleder.

Med efterföljande diskussion.

 

Föreläsare: Jeanette och Linn, barnsamordnare på kvinnojourer, Roks samt Barbro Sjöqvist och Lotta Sonemalm, Unizon